Clubinformatie.

Contributie

Contributie: € 45,- per jaar.

Jeugdleden en huisgenootleden € 31,50.

Huisgenootleden niet vliegend € 20,00.

KNVvL Senioren: € 53,50. 

KNVvL Junioren: € 26,75. 

Lid van 2e KNVvL-afdeling: € 20,00

Voor een half jaar de helft van bovenstaand bedragen.

Eenmalig inschrijfgeld: € 17,50.Borg defensie pas.
Borg voor de defensie pas bedraagt € 17,50. Deze krijg je terug bij beëindiging van het lidmaatschap na inlevering van deze pas.

Verklaring omtrent gedrag.
Omdat we op militair terrein vliegen dien je een verklaring omtrent gedrag te kunnen overleggen. Als je een lidmaatschap bij LLC-Aeria aanvraagt krijg je dit aanvraagformulier van ons thuisgestuurd.

Clubgebouw
Hooidollen 390, elke vrijdagavond clubavond vanaf ongeveer 21.00 uur.

Vliegtijden
Het gehele weekeinde. 
's zomers, maandag, woensdag- en vrijdagavond in de periode als er geen avondvliegen is.

Vliegplaats
LLC- Aeria vliegt op de KLu-vliegbasis, te Leeuwarden.
Introduces kunnen tot nader bericht niet aangemeld worden.
Verboden te fotograferen en te filmen zonder toestemming vooraf!

Contactpersoon vliegbasis en aanmelden bezoekers vliegbasis
Tot nader bericht is het niet mogelijk introducés mee te nemen. 

Contactinformatie Barak
Telefoonnummer van de barak op de vliegbasis (alleen tijdens vliegtijden): 06 - 20 31 94 24.
 
Ledenadministratie 
Sjoerd Schrichte

Catering services
Rob de Groot
 
Aanmelden bij KLu-toren
De volgende leden mogen L.L.C. Aeria aanmelden bij de KLu-toren:

 • Frits Bakker
 • Peter Coers
 • Appie van der Horst
 • Sietze van Dellen
 • Frans Feijen
 • Rob de Groot
 • Willem Raggers
 • Berend van der Laan
 • Egbert Fokke van der Laan
 • Jaring Huitema
 • Erwin Reins
 • Sjoerd Schrichte
 • Ron Veenstra
 • Johannes Kalma
 • Louis de Vrueh
 • Lesley van der Laan
 • Bernard Nyenhuis
 • Johan Koning
 • Hans Hochgemuth
 • Joop Meerding
 • Bert van Eijk
 • Tjerk Joustra

Barakcommissie
De barakcommissie bestaat uit:

 • Berend van der Laan

Brandstofcommissie
De brandstofcommissie bestaat uit:

 • Rom Bakker
 • Berend van der Laan
 • Rob de Groot
 • Erwin Reins

Demonstratiecommissie
De demonstratiecommissie bestaat uit:

 • Erik van der Ree
 • Tjerk Joustra

Keuringscommissie

De Keuringscommissie bestaat uit:

 • Frits Bakker
 • Bernard Nijenhuis
 • Appie van der Horst
 • Johannes Kalma

Liercommissie
De liercommissie bestaat uit:

 • Ron Veenstra

Wedstrijdcommissie
De wedstrijdcommissie bestaat uit:

 • Leden die contactpersoon zijn tussen LLC-Aeria en de betreffende subcommissies.

Instructeurs en Brevet-examinatoren
De volgende leden zijn bevoegde instructeurs:

 • Frans Feijen (Motor, Heli en Multicopter)
 • Joop Meerding (Motor en Zweef)
 • Johannes Kalma (Motor en Zweef)
 • Berend van der Laan (Motor, Zweef en Heli)
 • Erwin Reins (Motor)
 • Appie v.d. Horst (Motor)
 • Sjoerd Schrichte (Motor)
 • Willem Raggers (Motor, Zweef)
 • Louis de Vrueh (Motor)
 • Bernard Nyenhuis (Motor)
 • Lesley van der Laan (Motor, Heli en zweef)
 • Bert van Eijk (Motor)
 • Egbert van der Laan (Multicopter)


De volgende leden zijn bevoegde Brevet-examinatoren:

 • Harm Mosselman (Motor en Zweef)
 • Berend v.d. Laan (Motor, Zweef, Heli en Jet)
 • Frans Feijen (Jet en Multicopter)
 • Rom Bakker (Motor)
 • Johannes Kalma (Motor en Zweef)
 • Joop Meerding (Motor en Zweef)
 • Kees de Klerk (Motor, Zweef en Heli)
 • Egbert van der Laan (Multicopter)


Clubartikelen
De volgende clubartikelen zijn verkrijgbaar bij de penningmeester:

 • Jubileumboek "50 jaar Aeria" is gratis verkrijgbaar.


Mocht je fouten tegenkomen, aanvullingen en / of wijzigingen van bovenstaande informatie wensen, meldt dit dan aan de webmaster door te e-mailen naar: aeriawebsite@gmail.com


Leeuwarder Luchtvaartclub
LLC-AERIA