Reglementen en Statuten 2013

Hieronder kunt u de statuten het huishoudelijk reglement downloaden.

Statuten en huishoudelijk reglement 2013
Statuten LLC-Aeria Oktober 2013.pdf (333.87KB)
Statuten en huishoudelijk reglement 2013
Statuten LLC-Aeria Oktober 2013.pdf (333.87KB)
Leeuwarder Luchtvaartclub
LLC-AERIA