Corona regels


Vanaf 1 mei 2021 kunnen we weer vliegen!!

Van de vliegbasis Leeuwarden kregen wij een positief bericht op onze voorgestelde regelgeving tbv het omgaan met de Corona regelgeving tijdens het uitoefenen van onze mooie hobby.

Gelukkig hebben we dus weer toestemming om de basis te betreden en te mogen vliegen, wel onder de voorgestelde voorwaarden.

Laten we ons daar dan ook aan houden en er zo een mooie zomer van maken met elkaar.

Controles kunnen willekeurig worden gehouden, dus laten we blijven opletten en elkaar er op te wijzen wanneer het even niet goed lijkt te gaan, door wat te spontane handelingen. 

Sommige leden hebben geen geldige basispas, van Sjoerd Schrichte hebben die een aparte mail gekregen om een nieuwe pas aan te vragen. Neem daar goede notie van en draag zorg voor de aanvraag en mogelijke VOG.

Nogmaals, laten we er een mooie gezellige vliegzomer van maken met elkaar, dat hebben de meesten van ons wel gemist.

Het protocol:  lees het even goed door. Het komt tevens weer in de barak te hangen.

Inleiding:
Na de verplichte sluiting van alle sportclubs vanaf medio oktober 2020
communiceerde defensie door de persconferentie van 20 april 2021 om vanaf 29 april
2021 – onder voorwaarden – het weer toegankelijk te maken voor alle leden van
onze club.
Met dit protocol wil het bestuur de leden informeren over de wijze waarop wij invulling
gaan geven aan de richtlijnen. We verzoeken dan ook iedereen om dit document
zorgvuldig door te nemen alvorens weer voor het eerst naar de club te komen!
Algemeen:
We kunnen op een heel eenvoudige manier invulling geven aan de overkoepelende
richtlijnen van NOC/NSF, de KNVvL en inclusief die van het RIVM, omdat er
gemiddeld maximaal 20 leden per dag onze club bezoeken om te vliegen en te
trainen. Bovendien zijn de leden niet allemaal tegelijk aanwezig, maar verspreid over
de dag buiten de militaire openstellingsuren van de vliegbasis.
In onze hobby gaat fysieke veiligheid verder dan het coronavirus. Het gebruik van
bijvoorbeeld elektronica en draaiende propellers zijn daar de oorzaak van, bij
eventuele calamiteiten volgen we de richtlijnen van de vliegbasis door het vragen van
hulpverlening aan de brandweer van de vliegbasis, tel 058-2346236.
Ons clubhuis is open om te bellen met verkeersleiding en het aan- en afmelden van
de zenders op het meldsysteem bij de hoofdwacht en in uitzonderlijke gevallen
gebruik te maken van het sanitair het halen van koffie, frisdrank of etenswaar is nog
niet toegestaan. De aanmelder bij de verkeersleiding is tevens de vliegleider en
coronacoördinator. De overheid adviseert personen met een leeftijd boven de 70 jaar
extra voorzichtig te zijn in het kader van hun (kwetsbare) gezondheid. Het bestuur
neemt dit advies uiteraard over! Het bestuur gaat er van uit, dat elk lid dit protocol tot
zich neemt en naleeft zijn zijn/haar aanwezigheid op de club.
Algemene Coördinatie:
Bestuur LLC Aeria
Jacob Taekema (Voorzitter)
Tel.nr: 06-2310 6439
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen ( RIVM )
 Voor alles geldt: eigen verantwoordelijkheid en gezond verstand gebruiken
staat voorop
 Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts;
 Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer
naar buiten;
 Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek
kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

Mei 2021 pagina 2 van 4 LLC Aeria
 Houd altijd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten
jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 Was je handen met water en zeep voor en na bezoek aan de club;
 Vermijd het aanraken van je gezicht;
 Schud geen handen;

Specifieke club afspraken:
 De eerst komende geregistreerde aanmelder vraagt toestemming aan de
verkeersleiding en meldt dit de hoofdwacht en de FAC. Tevens vult hij het logboek in.
Hiermee is hij tevens vliegleider en coronacoördinator.
 Alle andere vliegers noteren hun naam en melden zich aan bij het zender registratie
systeem als ze gaan vliegen. Let op de 1,5 meter! Tip: Neem een eigen pen mee!
 Alle leden kunnen op het door hun zelf te bepalen tijdstip vliegen, indien toestemming
van de verkeersleiding.
 De vliegleider meldt de club af bij beëindiging van de vliegactiviteit bij de
verkeersleiding, hoofdwacht en de FAC.
 Wanneer de vliegleider eerder vertrekt, wordt de leiding overgedragen aan een
geregistreerde aanmelder, die vervolgens de nieuwe vliegleider en coronacoördinator
wordt.
 Vanaf de aankomst op de parkeerplaats geldt de 1,5 meter afstand. Het is ieders
verantwoordelijkheid om deze 1,5 meter afstand toe te passen. Wanneer een lid dit
niet doet kan hij/zij hierop door iedereen worden aangesproken!
 Het opbouwen en plaatsen van de modellen geschiedt eveneens met een
tussenruimte van minimaal 1,5 meter.
 Mocht het nodig zijn voor helpers, bijv. tijdens het starten van motoren, dan dienen er
mondkapjes te worden gedragen.
 Er mogen maximaal vier modellen tegelijk in de lucht, dit zonder onderscheid in type
model. De vier oranje pionnen staan 2 x 2 meter uit elkaar ( in een vierkant).
Zodoende blijft communicatie tussen de vliegers mogelijk.
 De maximale vliegtijd voor motormodellen is voorlopig 10 minuten. Voor zwevers
geldt voorlopig een maximale vliegtijd van 15 minuten. We houden rekening met
elkaar zodat iedereen zoveel vliegen kan als mogelijk is.
 Je mag op het veld zitten met de tussenruimte van minimaal 1,5 meter met je
“buurman”.
 Lesgeven dient met een leraar-leerling systeem te gebeuren. (kabel of draadloos)
 Het clubhuis wordt alleen gebruikt indien de 1,5 meter afstand in acht genomen kan
worden. Is dit niet mogelijk dan dienen de overige leden buiten te blijven.
 Op het terras wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen.
 Het bestuur raadt iedereen aan zelf ook voor desinfecterende gel/zeep te zorgen.
 Mocht bovenstaand protocol in de praktijk te kort schieten, wordt er van elk clublid
verwacht, dat dit wordt gemeld bij het bestuur van LLC Aeria. Het protocol kan dan
worden aangepast.

Leeuwarder Luchtvaartclub
LLC-AERIA