Wat doet de Leeuwarder Luchtvaartclub Aeria?

De Leeuwarder Luchtvaart Club "Aeria" telt momenteel circa 70 leden. De vereniging stelt zich tot doel de modelvliegsport, in al haar facetten, te stimuleren en uit te dragen. Zeer velen onder U hebben zich wel eens begeven op het pad van de modelvliegtuigbouw, o.a. door het vouwen van een papieren vliegtuigje, danwel het in elkaar zetten van een plastic schaalmodel.

De leden van "Aeria" zijn gespecialiseerd in de combinatie van zowel bouwen als het vliegen met hun modellen. Vooral dit laatste aspect geeft onze sport een bijzondere inhoud. Vaak is er maanden lang gebouwd aan een model, waarna de bekroning dan bestaat uit een geslaagde eerste vlucht en vele vluchten daarna.

Modelvliegen is een sport die bij uitstek geschikt is om in clubverband te beoefenen. Denk onder andere aan de overdracht van de de aanwezige kennis op het gebied van de bouwwijzen en de te gebruiken materialen, maar in het bijzondere voor het leren vliegen met het gebouwde model.

Het vliegterrein
Wanneer de weersomstandigheden het toelaten wordt er gedurende het gehele jaar op zaterdag- en zondag en tijdens de zomermaanden als er geen avond-vliegen is op maandag, woensdag en vrijdag avond. Er wordt gevlogen op de vliegbasis Leeuwarden, waar wij behalve een geweldig vliegterrein, ook de beschikking hebben over een clubhuis.
 
Clubavonden
Iedere vrijdagavond is er een clubbijeenkomst in ons clubhuis in de Hooidollen 390 (Bilgaard) te Leeuwarden. Gedurende de wintermaanden worden er één maal per maand, in dit clubhuis, Films en/of dia's vertoond of lezingen gehouden die betrekking hebben op onze hobby.
 
Activiteiten van de Club
Door "Aeria" wordt jaarlijks een aantal wedstrijden georganiseerd. Dit kunnen zowel regionale als nationale selectie wedstijden zijn. Behalve het organiseren van wedstrijden geeft onze vereniging op verzoek ook demonstraties c.q. modelshows en neemt deel aan tentoonstellingen. In de zomermaanden worden diverse vliegweekeinden en modelvliegshows bezocht, welke worden gehouden bij clubs in zowel Nederland als Duitsland. Tijdens deze weekeinden zijn er genoeg mogelijkheden om nieuwe vrienden te maken en kennis te nemen van alle ontwikkelingen op het gebied van de modelvliegsport.

Leeuwarder Luchtvaartclub
LLC-AERIA